• Vi tar imot gruppebestillinger, også utover åpningstider.

Kurs & Konferanse
Osena har moderne og veleigna lokale for kurs, konferansar, messer og lanseringar. Huset rommar store lokale med god kapasitet , som kan settast opp til ulike formål.